Agora ( Forum )

AGORA

Antik Yunan kentlerinde ticari, resmi, adli ve dini fonksiyonları olan açık alan. Pazar yeri. Et, balık ve başka maddeler de agorada satılırdı. Roma’da aynı işlevi forum görmektedir. Yapıların önünde ve alandan geçip giden sokakların kenarları boyunca yer alan tanrı ve tanrıçaların, milli kahramanların heykelleri agorayı süslemekteydi.

Atina Attalos stoası

Agorayı koruyan tanrıların tapınak ve sunakları agoranın ortasında bulunmaktaydı. Genelde kentte aşağı ve yukarı agora olmak üzere iki agora bulunuyordu. Agoraya stoalarla, tapınaklar egemendi. Salt bezemesel nitelikte olmayan, bir ya da birkaç çeşme çoğu kez önemli bir ögeydi. Ve kullanmaya uygun biçimde tasarlanarak yapılmıştı.

Perge, agora

Izgara planlı kentlerin yapılmaya başlanmasının sonucunda İonia tipi agoralar ortaya çıktı. Bunlar dikdörtgen biçimli yapılır, üç tarafı stoalarla çevrili ve bir kenarı ana caddeye açıktır. Bu caddenin gerisinde dördüncü bir stoa yer alır. Aynı zamanda kentin bütün yolları agoraya çıkmaktadır.

 

Bu tip büyük agoralara önce Batı Anadolu’da Miletos, Priene, Pergamon, Assos ve daha birçok Yunan kentlerinde rastlanır. M.Ö. 2. Yy’a ait üç tarafı portiklerle çevrilen agoraların depo ve dükkanları da vardır. Dükkanların bir sıra sütun dizisi ile çevrili ve üstü kapalı olan ön tarafında gezinilecek yollar ve halkın oturacağı sıralar bulunur.

 

Efes, ticari agora

Orta alanda ise satıcıların portatif tezgahları yer alır. Agoralar için “İonia tipi” sözcüğü ilk defa Pausanias tarafından kullanılmıştır. Bu tip agoralar kent içinde geometrik merkez durumundadır. İon agorasının klasik bir Hellen yapısı olduğu söylenebilir. Gerçek Hellen agorası bir iç alan, bir çekirdekti ve kentin dokusuyla sıkıca kaynaşmıştı.

İzmir (Smirne ), agora

 

Hazırlayan : Bağımsız Rehberler Platformu

Kaynak : Arkeoloji Sözlüğü ( Secda Saltuk )

  

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !