AHMET III ÇEŞMESİ (Üsküdar):

  Üsküdar’da İskele Meydanındadır. 1728 yılında 23. Osmanlı Sultanı III. Ahmet (1673-1736) tarafından Mimar Mehmet Ağa (Öl. 1742)’ya yaptırılmıştır. 1932 ve 1955 yıllarında onarılmıştır.

  Ayasofya Camisinin yanındaki III. Ahmet çeşmesine benzer. Mermerden yapılmış olan bu çeşme dört köşelidir. Her yüzünde birer yalak, her köşesinde kabartmalarla süslü selsebil ve burma sütun yer almıştır. Saçakları kabartma çiçekli, oymalı ve nakışlıdır. Dört köşeli bir kubbe ile örtülüdür. Mihrimah Camisine bakan yüzdeki yazıtı şair Şakir’in. Şemsi Paşaya bakan yüzdeki yazıtı tarihçi ve şair Kırımlı Mustafa Rahmi (Öl. 1750)’nin, denize bakan ön yüzdeki hicri 1141 (miladi 1728) tarihli yazıtı III. Ahmet ile Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa’nın, iskeleye bakan yüzdeki 18 mısralık sülüs yazılı yazıtı Şair Nedim’in beyitleri süsler. Denize bakan yüzdeki beyit şudur:

      “Dedi Han Ahmed ile İbrahim tarihin Suvardi alemi dest-i Muhammed’le Ceavadullah.”

      Şair Nedim’in son iki beyti ise şudur:

“O Hakanı cihanı daima hak eyleyüp teyit

Ne kare azmederse hükmü  takdir etsin istisvab

Bu mısrala Nedima söyledi tarihi itmamın

Bu şehri ma ile Sultan Ahmed eyledi seyrab. 1141” 

 

Kaynak: "Türkiye Tarihi Yerler Kılavuzu" M. Orhan Bayrak

Hazırlayan: Bağımsız Rehberler Platformu

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !