Bilecik Kalesi (Belikoma, Belokome)

Bitinya Bölgesinin bilinen tarihi M.Ö. 1950’lerde burada yaşayan Trakya kavimlerinden Thynler’le başlar.

Bölge Thynler’den sonra kronolojik sıra ile;

MÖ 1550-1400 Mısırlılar, 1400-1200 Hititler, 1200-676 Frigler, 676-595 Kimmerler, 595-546 Lidyalılar, 546-334 Persler, 334-326 Makedonyalılar, 326-297 Özgürlük dönemi, 297-74 Bitinya Krallığı, 74-395 Roma İmparatorluğu, 395-1299 Bizans (673-678 ve 714-718 döneminde bölge Emevi ve Abbasi hakimiyeti) dönemlerini yaşamıştır.

Yörede kurulan yerleşmeye Roma Döneminde Agrillum adı verilmiştir. Bizans Döneminde ise, yerleşke, Bilecik’in doğusunda Hamsu ve Dabağhane derelerinin birleştiği yerde, bir kaya çıkıntısı üzerine taşınmıştır.Bunun nedeni kuşkusuz artan istila hareketlerine karşı daha stratejik bir bölgeyi tercih ederek gereken savunmayı yapabilmekti. Belokome adı verilen bu yeni yerleşke elbette bir savunma duvarı ile çevriliydi. Bu kentten günümüze, M.S. 3. Ya da 4. Yy özelliği gösteren bir kale burcu kalmıştır.

Bu kalede Bilecik Tekfuru otururdu. “Kral Kızının Mezarı” adı ile de tanınmaktadır. Kayalara oyulmuş bir merdiven ile kaleye çıkılmaktadır. Büyük bir kısmı yıkılmış olan kalenin küçük bir bölümü ayakta durmaktadır.

Bağımsız Rehberler Platformu
 

  

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !