Çapanoğlu (Büyük) Camisi, Yozgat

Cumhuriyet Meydan’ı yakınındadır.1779 yılında Çapanoğulları’ndan Vali Ahmet Paşa oğlu Bozok (Yozgat) Valisi Mustafa Bey (öl. 1781) tarafından İç Cami ve ona ek olarak da kardeşi Bozok Valisi Süleyman Bey (öl. 1814) tarafından 1794 yılında Dış Cami yaptırılmıştır. XX. Yy’ın başında yabancı bir ustaya yaptırılan onarımda orijinal süsleri sıvanarak değeri bozulmuştur.

Kesme taştan yapılmıştır. İç ve Dış cami olarak iki kısımdır. İki cami birbirini tamamlamaktadır. Minaresi tek şerefelidir. Eteğinde 16 penceresi bulunan büyük bir kubbe camiyi örtmektedir. İçerdeki renkli mermer sütunları ile süslemeleri çok değerlidir.

Caminin sol bitişiğinde bulunan bir türbe Çapanoğlu soyundan gelenlere aittir.

 

Kaynak: Türkiye tarihi Yerler Kılavuzu, İnkılap Yayınları.

Bağımsız Rehberler Platformu 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !