Embed

Hamza Bey Türbeleri - Bursa

Hamza Bey Caddesindeki Hamza Bey Camisi bahçesindedir. Yazıtsız olan bu üç türbe şunlardır:

Gazi Hamza Bey Türbesi:

Sağdadır. Sekiz köşeli iki sıra pencereli ve kubbeli olan bu türbenin içi sade yapılmıştır. İçersinde Eflak’ta elçi iken şehit düşen Gazi Hamza Bey ile yakınlarına ait iki sırada 13 taş sanduka yer almaktadır.

Gazi Hamza Bey Ailesi Türbesi:

Caminin sağ bitişiğindedir. Dört köşeli, kubbeli olan bu türbe içersinde Gazi Hamza Bey’in eşi ile iki kızına ait 3 taş sanduka yer almıştır.

Kara Mustafa Paşa Türbesi:

Caminin karşısındaki büyük türbedir. Dört köşeli, kubbeli üç sıra pencereli türbenin kapısında hicri 1291 (miladi 1874) tarihli onarım yazıtı bulunmaktadır. İçi sade yapılışlı olan bu içersinde dört taş sandukadan biri Gazi Hamza Bey’in torunu, II. Bayezıd’ın damadı, Kara Mustafa Hamamını yaptıran ve Cem Sultan olayında idam edilen Kara Mustafa Paşa (öl. 1482)’ya aittir.

Kaynak: Türkiye Tarihi Yerler Kılavuzu, İnkılap Yayınları.

Bağımsız Rehberler Platformu

 

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !