İstanbul Surları

İstanbul’un savunması için kara ve deniz surları halinde V. – XII. Yüzyılları arasında Bizanslılar tarafından yaptırılmıştır. İstanbul’u çevreleyen kara,  Marmara ve Haliç surları 19,5 km. uzunluğundadır. 400’e yakın kule ve 53 kapısı vardır. Evler arasında sıkışmış olan deniz surları kıyı yollarının açılışı nedeniyle çok yerde azalmış ve 37 kapıdan birkaç tanesi kalmıştır. Kara surları ise bulundukları tepeler ve çukurluklar ile yükselir ve alçalır. Marmara denizi ile Haliç arasında sağlam olarak uzanan kara surları 6,5 km. uzunluğundadır. 56 kule ve 16 kapısı bulunmaktadır. Bunlardan kalanlar: Ayvansaray, Eğri, Cambazhane, Edirne, Avarlar, Top, Mevlevihane, Silivri, Belgrad, Yedikule, Yaldızlı kapılarıdır. Yedikule ve Ayvansaray arasında çok yerleri restore edilmiş durumdadır. Bu surların Yaldızkapı – Tekfur Sarayı arası Bizans İmparatoru II. Theodosius (408 – 450 ); Tekfur Sarayı – Eğrikapı arası imparator I. Manuel Komninos (1143 – 1180 ); Eğrikapı – Haliç arası imparator Heraklios ( 610 – 641 ) zamanında yapılmışlardır. Surlar 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Mehmet tarafından Edirnekapı yakınında açılan ilk gedikten girilerek Bizanslılardan Türklere geçmiştir. 14 Eylül 1510 tarihindeki yer sarsıntısında surların zarar gören kısımları Osmanlı Sultanı II. Bayezıd tarafından onartılmıştır. 1635 yılında IV. Murat tarafından bir başka onarım yaptırılmıştır. Cumhuriyet döneminde sık sık onarım ve restorasyon görmüştür.

İstanbul şehrinin etrafını kuşatan bu surların batı yüzündeki kara surları ile bazı yerlerde deniz surları ayakta durmaktadır. Kesme taştan yapılmıştır. Surlar 22 m. yüksekliğinde, 2 m. genişliğindedir. Burçlar ise 27 m. yüksekliğinde, 15.50 m. genişliğindedir. Surların dışını 7 m. derinliğinde, 20 m. genişliğinde su ( savunma ) hendeği kuşatmaktadır. Yedikule, Belgradkapı, Silivrikapı, Mevlanakapı, Topkapı, Edirnekapı, Eğrikapı tanınmış büyük kapılardır.

Topkapı üzerinde “İstanbul her halde fethedilecektir. Onu fethedecek emir ne mutlu emir ve o asker ne mutlu askerdir.” Ve “ Hicri 20 cemaziyelûla 857 ve miladi 29 mayıs 1453 Salı sabahı Fatih’in ordusu topların bu civarda açtığı gedikten İstanbul’a girmiştir. İstanbul Fethi Derneği 1953” yazılıdır.

Kaynak : “Tarihi Yerler Kılavuzu”, İnkılap Yayınları, M. Orhan Bayrak

Bağımsız Rehberler Platformu  

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !