Kılıçlar Kilisesi, Kapadokya

Kılıçlar Vadisi Göreme’de Açık Hava Müzesinden sonra ikinci bir kilise grubunu içinde barındıran bir başka yöre olarak karşımıza çıkar. Vadi ile aynı adı paylaşan kilise dört sütunun desteklediği merkezi bir kubbeye sahiptir. Haç planlı yapının kollarını oluşturan kuzey ve güney girintileri beşik tonozludur. Batı köşesindeki mekan düz bir tavana sahipken, doğusu ise kubbeli ve üç apsislidir.

Açık Hava Müzesinin 600m kadar kuzey doğusunda Kılıçlar Vadisinde yer alan bu kilise zengin duvar süslemeleri ile hareketli bir yapı özelliği kazanır. İncil siklosuna dayalı 33 sahnenin yer aldığı kilisede, 12 sahnede İsa’nın çocukluğu, 3’ü yetişkinlik, 18’i de İsa’nın çile çektiği dönemleri betimler. Freskler kronolojik bir düzende yan yana, hatta bazen iç içe geçmiş bir biçimde sıralanmıştır. Ancak sahneleri birbirinden ayırt etmek zor değildir. Kilisenin tarihi diğer kiliselerde olduğu gibi, fresklerin yapıldığı tarihe göre belirlenir. 9.yy sonu, 10.yy başı. Bu dönem, “İkonaklastik Dönem”in sona erdiği bir dönemdir. Kuşkusuz kilise daha eskidir ve ikonaların yasak olduğu dönemde de kullanılmıştır. Bu dönemde semboller öne çıkar.

Sahneleri: Peygamberlerin görünümü, Müjde, Ziyaret, Bakireliğin ispatı, Yusuf’un Meryem’i suçlaması, Doğum, Üç müneccim, Yusuf’un rüyası, Mısır’a kaçış, İsa’nın tapınağa takdimi, Vaftizci Yahya’nın görevlendirilmesi, Vaftizci Yahya ile İsa’nın buluşması, Vaftiz, İsa ve Zakkeus, Kör adamın iyileştirilmesi, Kudüs’e giriş, Son akşam yemeği, Ayakların yıkanması, Havarilerin komünyonu (Kutsal ekmek ve şarapla takdis edilmesi), İhanet, İsa Hanna ve Kayafa önünde, İsa Platus önünde, Petrus’un İsa’yı inkarı, İsa Golgota yolunda, İsa çarmıhta, İsa’nın çarmıhtan indirilmesi, İsa’nın gömülmesi, İsa’nın cehenneme inişi, Kadınlar boş mezar başında, Havarilerin takdisi ve görevlendirilmesi, İsa’nın göğe çıkışı, Pentakost, Meryem’in ölümü ve aziz tasvirleri.  

  

 

Bağımsız Rehberler Platformu     

  

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !