Embed

Memur Sendikaları

6. MEMUR SENDİKALARI

Türkiye’de ilk memur sendikası 1965 yılında Türkiye Devlet Büro Görevlileri Sendikası adı ile kurulmuştur. İşçi ve işveren sendikalarındaki bölünmüşlük memur sendikacılığında da ortaya çıkmıştır. 1971 yılında memur sendikası sayısı 658’e yükselmiştir. Memur sendikaları Türkiye Kamu Personeli Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye İktisadi Devlet Teşekkül ve Teşebbüsleri Personel Sendikaları Konfederasyonlarını oluşturmuşlardır. Memurların sendika kurmalarının yasaklanması üzerine 1971-1980 döneminde çok sayıda memur derneği oluşturulmuştur.

Türkiye’de 1983 sonrasında memur sendikalarının kurulması uzun ve çetin bir süreçten geçmiş, ilk defa tabanın direnci ile yasal düzenleme yapılmadan memurların sendikalaşması mümkün olmuştur. Memurların sendikalaşma konusundaki mücadeleleri bu mücadeleye karşı siyasi iktidarların takındığı tavır özellikle 1990’lı yıllarda endüstri ilişkilerinde yeni çatışmaların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Memurların sendikalaşmasının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu özellikle anayasada değişiklik yapılmadıkça hakkın kullanıp kullanılamayacağı konusu sürekli tartışma konusu yapılmıştır. Anayasanın 51. maddesinin bu hakkı sadece işçilere tanıdığı şeklindeki görüşlere karşılık hiçbir maddesinde memurların sendikalaşmasına yasaklayan bir hüküm bulunmadığı ayrıca sendikalaşma hakkını güvence altına alan bazı hükümler bulunduğunu belirten görüşler olmuştur. 1992 yılında memur sendikalarını yakından ilgilendiren 87 ile 151 sayılı sözleşmeler onaylanmıştır. 12.07.1994 tarihinden itibaren Türkiye bu sözleşmenin hükümlerini yerine getirme yükümlülüğü altına girmiştir.

Ocak 1995 itibariyle Türkiye’de 40 memur sendikası bulunduğu bildirilmektedir. Memur sendikaları konfederasyon düzeyinde de örgütlenmişlerdir. Ancak konfederasyon düzeyinde bölünme sonucu konfederasyonlar arasında belirgin bir rekabet söz konusudur. Memur sendikalaşması düşüktür. Memurlar arasında sendikalaşmanın sınırlı kalmasında kitlelerin bilinç düzeyini düşük olması, idari makamların tavrı, siyasi parti ve işçi sendikalarının örgütlenmeye destek vermemeleri etkili olmuştur. Toplu pazarlık hakkından mahrum olan bu grubun maaşlarında önemli bir aşınma bulunmaktadır. 1990’lı yıllardan bu yana memur sendikaları tarafından çok sayıda eylem gerçekleştirilmiştir. Bu eylemlerde işçi sendikalarının memur sendikalarına destek sağlamadıkları gözlenmiştir. 

 

Kaynak:

PETROL-İŞ, 1990, s..383 

Bağımsız Rehberler Platformu

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !