Meryem Ana (Kılıçlar Kuşluk) Kilisesi

Kapadokya bölgesinde yer alan kiliseler arasında mimari yapısıyla öne çıkan yapılardan biridir.Nefi enlemesine dikdörtgen planlı genişlikleri ve yükseklikleri farklılık gösteren iki beşik tonozla örtülmüştür. Kiliseye orjinal girişi çökmüş olduğundan günümüzde dar ve basık bir koridordan girilir.

Göreme Açık Hava Müzesinden yaklaşık 250 m. uzaklıkta, Tokalı Kilise'nin arkasındaki sırtta,.Kılıçlar Kilisesi'nin güneyindeki dik bir yamaçta yer alır.

Kilisenin biri yıkık üç apsisi vardır. Önü üç adet beşik tonozla örtülü olan yapının kuzey, güney ve doğu duvarlarında nişler bulunur.Ayrıca batı duvarında iki adet mesar odası yer alır.

Genel olarak freskleri iyi korunmuş olan kilisede aziz tasvirleri ağırlıklı bir görünüm hakimdir. Bunlar arasında İncil siklusunun dört sahnesi de dikkati çeker.Batı duvarında kucağında çocuk İsa ile Meryem Ana, hemen altında melekler Michael ve Gabriel, tonozlarda ve nişlerde aziz ve azizeler vardır.Figürlerin araları ve arkadlar geometrik ve dama motifleriyle süslenmiştir.

Kilise Nicantrus ve Eronica adlarında iki donor tarafından yaptırılmıştır. Meryem Ana Kilisesi 11.yy'ın birinci yarısına tarihlenir.Sahneler: Deesis ( Meryem, İsa ve Vaftizci Yahya ), Beytüllahim'e yolculuk, Doğum, İsa'nın çarmıha asılması, Meryem'in ölümü ve aziz tasvirleri.

 

Bağımsız Rehberler Platformu

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !