Şeyh Edebali Türbesi ve Mal Hatun Türbesi,Bilecik

Türbe kompleksi Orhan Gazi Camisi yakınında yer alır.

 

Eski Bilecik’te Orhan Gazi Camisi’nden 50 m uzaklıktadır.

Küçük bir külliye durumunda olan Şeyh Edebali Türbesi ve Mal Hatun Türbesi’yle mescit ve dergahı günümüze dek gelebilmiştir.

Bir kayalıkta yer alan yapılar, avlu içindedir. Edebali Türbesi ve dergah aynı yapı içinde, Mal Hatun Türbesi bunların doğusundadır.

Karamanlı bilgin Ahi şeyhi Edebali Osmanlı Sultanı Osman Gazi’nin kayınpederidir. 1326’da ölmüş, bu türbeye gömülmüştür.

Külliyenin batısındaki Orhan Gazi’ce yaptırıldığı kabul edilen yapı, onarımlarla XIV.yy’daki durumunu yitirmiştir. Günümüzde sıvalı, üstü kiremit örtülü bir yapıdır. Kubbeli mekanın iki yanında, iki eyvanın oluşturduğu dikdörtgen planlıdır. Ortada, sandukaların bulunduğu ana kubbeli bölüm, kare biçimindedir. Tek bir girişi vardır. Yanlarda eyvan duvarlarındaki değişik, güzel işçilik gösteren pencereler, XVI. XVII.YY işidir. Türbede Edebali’nin ve yakınlarının yedi büyük, dört küçük sandukası bulunmaktadır.

Türbe yanındaki büyük oda, mihraplı bir mescit biçimindedir. Tavanı XIX.yy’dan ve ampir üslubundadır. Bu odanın üstündeki 1889 tarihi ve Sultan Abdülhamid’in tuğrası, onarım zamanını belirtmektedir.

Edebali Türbesi’nin yakınında, külliyenin en doğusunda, yine bir kaya üstünde Şeyh Edebali’nin kızı ve Osman Gazi’nin eşi Rabia Mal Hatun’un Türbesi yer almaktadır. Dört köşeli, kubbeli küçük bir yapıdır. Kubbe eteğinde iki pencere vardır. Osmanlı türbe mimarisi özelliklerini gösteren yapının öbür türbeyle yükseklik ayrılığı birkaç basamakla giderilmiştir.

  

Edebali Türbesinin içi                 Mal (Bala) Hatun'un Türbesi külliyeden ayrı bir yapı olarak yer alır

Kaynak: Yurt Ansiklobedisi, 2. Cilt, Anadolu Yayıncılık.

Hazırlayan: Bağımsız Rehberler Platformu 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !