Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti 2007 Kazıları

Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti Kazı ve Araştırmaları

2007 yılında Sütunlu Cadde, Soli Höyük ve Antik

Liman’da sürdürülmüştür. Bu üç bölgedeki kazıların

amacı farklı dönemleri içeren arkeolojik tabakaların

sorunlarını çözmek ve önceki yıllarda açığa çıkarılan

mimari kalıntıların bütünlüğünü sağlamak, yayın çalışmalarıyla

ilgili belgelemeleri tamamlamaktı 2007 kazılarında

bu amaçla belirlenmiş plan kareler üzerine yoğunlaşılmıştır.

1. Sütunlu Cadde

2006 kazı sezonunda kazı çalışmaları yapılan ve doğu

stylobatı ile sütunlu caddenin orijinal blokajının açığa

çıkarıldığı C20-21 ve D20-21 plan karelerinin kuzeyinde

bulunan C23-22, D23-22 ve B23 plan karelerinde

13.07.2007 tarihinde başlanmıştır. Kazıların başlıca

amacı: C20-21 ve D20-21 açmalarında görülen Roma

mimarisinin açıklığa kavuşması ve halihazırda proje aşamasında

olan Mimari Restorasyon çalışmalarına katkıda

bulunacak ön bilgi elde edebilmekti.

 

C23’te Roma Sütunlu Cadde özgün tabanını ya da

blokajını bulmak için kazılar başlatılmış ve blokaja ulaşılmıştır.

Kazı buluntusu olarak Roma Dönemi terra

sigillata, kandil parçaları ve 3 adet bronz Roma sikkesi

bulunmuştur.

19. yy.’da ağır tahrip geçiren ve bu nedenle karışık

bir kontekste sahip olduğu gözlenen B23 plan karesi,

genel olarak Helenistik, Roma ve Bizans karakteri taşır.

Bu nedenle Helenistik firnisli kase parçaları Roma

Dönemi unguentarium, kandil, terra sigillata ile sikkeler,

Bizans Dönemi kandil, sikke buluntularına rastlanmıştır.

 

 

 

B23’te de Sütunlu Cadde’nin özgün blokajına da ulaşılmıştır.

F-G 41’de Bizans tabakasının tahrip edildiği döküntü

içinden gelen 2 altın kolye, 1 altın kolye ucu ve 2 yüzükten

oluşan Erken Bizans takı grubu bulunmuştur

Derinleşen kazılarda bir kontekste bağlı olmaksızın

Bizans pithos, Roma Dönemi terra sigilata, Helenistik

Dönem firnisli kase, Klasik Dönem Kırmızı figür seramik

parçaları ile kondisyonu kötü Roma ve Bizans Dönemi

sikkeleri buluntular arasında sayılabilir. Benzer buluntular

F-G 39 ve 40’da da buluntular açığa çıkarılmıştır.

2. Soli Höyük

2007 kazı sezonunda Soli Höyükte H7, H7-G7

 

servis yolu, C8-D8 servis yolu ve C7-C8 servis yolu,

F8-G8 servis yolu F7-G7 servis yolunda kazı çalışmaları

sürdürülmüştür. Servis yollarının kaldırılmasındaki amaç

höyüğün en üst seviyesinde yer alan Roma Dönemi sur

sisteminin ve mimarisin açığa çıkarılması ve aynı zamanda

kule ve surların birbirleri ile olan ilişkilerinin belirlenmesi

ve belgelenmesiydi.

Doğu yamacında olan ve ona bitişik açmalarda yoğunlaşan

kazı çalışmaları hem Roma mimarisi hem de onun

altında bulunan Hellenistik, Klasik, Arkaik, Geometrik

ve Hitit tabakalarının anlaşılmasın da yardımcı olmuştur.

Kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan mimari çizimde

Roma Dönemi sur yapıları, Arkaik ve Geometrik Dönem

duvarlar, Hitit İmparatorluk Dönemi 13-14. yy. yapıları,

15. yy. sur duvarı görülebilir

Buluntular arasında H7, H8 servis yolunda, Helenistik

Dönem daldırma firnisli tam kase; F7-G7 servis yolunda

Menad betimli kırmızı figür seramik parçası

Geometrik Dönem konsantrik daireli iki renkli kapalı

kap parçası; F8-G8 servis yolunda Hitit İmparatorluk

Dönemi açık kaplar ile ip baskılı mutfak kabı parçaları;

F9-G9 servis yolunda Hitit ip baskılı boyalı seramik

parçası; F7-G7 servis yolunda Geç Geometrik Dönem

Kıbrıs amphora ağız parçası H8-H9 servis

yolunda Geç Hellas IIIC Myken seramiği gövde parçası;

Orta Hitit Dönemi sur duvarının içinden bir tahıl

(arpa) küpü içinde tek renkli ölçek tabağı ile karbonize

arpa kalıntıları H7-H8 servis yolunda anıtsal

Arkaik mimari içinden Doğu Grek lebes ağız parçası ;

G8 plan karesinde H8-H9 servis yolunda sözü

edilen tahıl küpünün çevresine dağılmış olarak tek renkli

Hitit kapalı, mutfak kap parçaları ayrıca kısmen

yangın geçirmiş üçayaklı bir meyvelik ; H6

plan karesinde Arkaik Dönem Fenike tipi bezemesiz açık

kahve firnisli bodur lekythos ve Doğu Grek lekythosu

sayılabilir. 

u, H7-H8 servis yolu, H5, F9-G9, G8, H9, H8-H9

3. Antik Liman

Soli/Pompeiopolis antik limanında Selçuk Üniversitesi

Sualtı Ekibi’nce dalış ve yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak, Sütunlu Cadde ve Soli Höyükteki 2007

kazıları şu şekilde özetlenebilir:

Sütunlu Cadde’de F-G 39, 40, 41 plan karelerinde açığa

çıkarılan 525 öncesi mimari kontekst her ne kadar sonraki

devirlerde tahrip edilmişse de altın takı koleksiyonu

Bizans Dönemi’nde Sütunlu Cadde’nin Roma Dönemi’ndeki

gibi canlı bir ticari merkez olduğunu göstermektedir.

Soli Höyükteki arkeolojik verilere göre

Geometrik Dönem’den başlayan Grek kolonizasyon

izleri, Arkaik Dönem’de açığa çıkan anıtsal mimari ile

bütünleşmiş ve Doğu Grek malları bu dönemde giderek

artmıştır. Yumuktepe ile paralellik gösteren Orta Hitit

Dönemi Kizzuwatna sur duvarı, bu duvarın içinde açığa

çıkan tahıl (arpa) küpü, tek renkli ölçek tabağı, üç ayaklı

meyvelik; Hitit İmparatorluk Dönemi 14-13. yy. mekanları

ve renkli-boyalı seramik repertuarı (örneğin ip baskılı

mutfak kapları, RLWM testi ve matara ve tek renkli açık

ve kaplar) Hitit-Kizzuwatna arkeolojisine önemli katkıda

bulunmaktadır.

2007 yılında kazı dışında ayrıca Sütunlu Cadde’nin

güney ucunda yapılacak restorasyon için ayrıntılı çizim

çalışmaları tamamlanmış, antik limanda yüzey araştırması

su altı ekibince gerçekleştirilmiş ve Soli Höyüğün

Helenistik (Kalıp Yapımı Kaplar-Megara Kaseleri) ve

Klasik Dönem (Kırmızı Figür) envanter çalışmaları bitirilmiştir ...ç.

 

Kaynak:Kay

 

3. Antik Liman

Soli/Pompeiopolis antik limanında Selçuk Üniversitesi

Sualtı Ekibi’nce dalış ve yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak, Sütunlu Cadde ve Soli Höyükteki 2007

kazıları şu şekilde özetlenebilir:

Sütunlu Cadde’de F-G 39, 40, 41 plan karelerinde açığa

çıkarılan 525 öncesi mimari kontekst her ne kadar sonraki

devirlerde tahrip edilmişse de altın takı koleksiyonu

Bizans Dönemi’nde Sütunlu Cadde’nin Roma Dönemi’ndeki

gibi canlı bir ticari merkez olduğunu göstermektedir.

Soli Höyükteki arkeolojik verilere göre

Geometrik Dönem’den başlayan Grek kolonizasyon

izleri, Arkaik Dönem’de açığa çıkan anıtsal mimari ile

bütünleşmiş ve Doğu Grek malları bu dönemde giderek

artmıştır. Yumuktepe ile paralellik gösteren Orta Hitit

Dönemi Kizzuwatna sur duvarı, bu duvarın içinde açığa

çıkan tahıl (arpa) küpü, tek renkli ölçek tabağı, üç ayaklı

meyvelik; Hitit İmparatorluk Dönemi 14-13. yy. mekanları

ve renkli-boyalı seramik repertuarı (örneğin ip baskılı

mutfak kapları, RLWM testi ve matara ve tek renkli açık

ve kaplar) Hitit-Kizzuwatna arkeolojisine önemli katkıda

bulunmaktadır.

2007 yılında kazı dışında ayrıca Sütunlu Cadde’nin

güney ucunda yapılacak restorasyon için ayrıntılı çizim

çalışmaları tamamlanmış, antik limanda yüzey araştırması

su altı ekibince gerçekleştirilmiş ve Soli Höyüğün

Helenistik (Kalıp Yapımı Kaplar-Megara Kaseleri) ve

Klasik Dönem (Kırmızı Figür) envanter çalışmaları bitirilmiştir 

 

 

 

 

D23’ teki çalışmaların amacı doğu stylobatının mimarisinin

ortaya çıkarılmasıydı. Bu plan karede yapılan kazılarda

Bizans Dönemi alt yapı künk sırası terra sigillataların

yoğun olduğu Roma Dönemi seramik buluntuları

ile 27 adet kondisyonu kötü Roma ve Bizans sikkesi

bulunmuştur. Bu plan karede de Roma Sütunlu Caddesi’nin

blokajına ulaşılmıştır.

C22’de karışık halde bulunan mimari elemanlar arasında

1 adet figürlü sütun başlığı dikkati çeker. Yine Roma

Dönemi terra sigillata, kandil ve sikkeler bulunmuştur.

2005-2006 kazı sezonlarında kazı çalışmaları yapılan ve

Bizans Dönemi opus sectilesi ve bu opus sectile üzerine

525 yılında yaşanan deprem sonucunda devrilmiş halde

açığa çıkarılan E-F 39, E-F 40, E-F 41 plan karelerine

denk gelen Roma dükkanlarının duvarları bulunmuştu.

Bu duvarların ait olduğu mimarinin ve dolayısıyla da

Roma Dönemi Pompeiopolis Sütunlu Caddesi’nin 525

yılında meydana gelen depremin hemen öncesinde nasıl

bir değişime uğradığının anlaşılabilmesi amacıyla

Sütunlu Cadde’yi sınırlayan beton koruma duvarının

doğusunda, F-G 41, F-G 40 ve F-G 39 plan karelerinde

kazı çalışmalarına başlanmıştır (Res. 1). 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !